• Türkmençe
  • Русский
  • English

Ätiýaçlandyrylan waka ýüze çykanda näme etmeli?

  • 30/11/2018

Ätiýaçlandyryş halaty ýüze çykan ýagdaýynda ätiýaçlandyryş kadalarynda görkezilen görkezmelere laýyklykda hereket etmeli we haýal etmän, 3 iş günden gijä galman bu barada Ätiýaçlandyryja ýa-da Ätiýaçlandyryjynyň wekiline islendik usul habar

bermeli:

Poçta arkaly: info@ah-insurance.com.tm

Telefon arkaly: (+993 12) 95-75-27, (+993 12) 95-75-28, (+993 12) 95-75-29

Şu salgy boýunça: "Oguzhan" köçesi, jaý 205, 1 etaž. Aşgabat, Türkmenistan.